İyilik Atölyesi

sosyal sorumluluk

İyilik Atölyesi ; Projenin amacı ve hedef kitlesi

İyilik çoğalsın diye İzmir’den yola çıktık!

İyilik atölyesi ; Daha iyi bir dünya için hepimizin sorumlulukları var!

Kendi etki alanımızda yaratabileceğimiz tek bir farkındalık, büyüyüp kitleselleşerek iyiliğin muhteşem gücünü bizlere gösterecek.

Yeter ki isteyelim ve biraraya gelelim…

Biz, bu düşünceden hareketle yola çıktık.

“İyilik Bulaşıcıdır” teması ve sloganıyla 2017 yılı Ağustos ayı ortasında İzmir MaviBahçe Alışveriş Merkezi’nde faaliyete başlayan İyilik Atölyesi Kafe, gördüğü ilgi ve iyilik gönüllüsü kişi, kurum ve kuruluşların verdiği destekle dezavantajlı bireylere yönelik Türkiye’ nin en özgün projesi oldu.

Bu Atölyede iyilik içinden iyilik doğuyor!

Özel bir gülümseme ile sunulan hizmet, evinizdeki gibi rahat edebileceğiniz bir ortam, benzer kafeleri aratmayacak ürün ve hizmet kalitesi, muhteşem tatlar, köylüye, üreticiye, ev kadınına verilen destekler, dezavantajlı bireylere verilen sertifikalı eğitimler, ihtiyaç sahibi diğer noktalara da ulaşan bağışlar…

Kafemizi benzerlerinden farklı kılan, sürdürülebilir çok yönlü bir sosyal sorumluluk projesi yapan unsurlardan sadece birkaçı…

Bizim bir hayalimiz var…

 •  Ülke çapında sayısı artan İyilik Atölyeleri
 •  Daha fazla sayıda dezavantajlı birey istihdamı
 •  Dezavantajlı gruplara yönelik kalıcı toplumsal farkındalık
 •  İyiliğin parçası olmak isteyen kişi ve kurum sayılarında artış
 • Paylaşma, yardımlaşma, insani değerler konusunda daha duyarlı bir nesil…

Bu hayali gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hayalin ve İyiliğin parçası olmak isteyen herkesi, iyiliği çoğaltmak üzere Kafemize bekliyoruz.

Biz Kimiz?

İyilik Atölyesi, 2009 yılında İzmir’ de yeme-içme-eğlence sektörünün çeşitli ürün, hizmet ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan JP Gıda Danışmanlık’ ın markası Juice Planet’ in “çok yönlü sosyal sorumluluk projesi”dir.

Juice Planet, 2009 yılından beri, Ege’ nin sağlıklı ve lezzetli sebzelerini, otlarını, meyvelerini, yağlarını, ülkemizin birbirinden sağlıklı pek çok ürününü uzmanca bir araya getirip kendi şubelerinde ve diğer satış noktalarında en doğal yöntemlerle, hiçbir katkı maddesi ve ilave tatlandırıcı kullanmadan, taze olarak müşterilerine sunmaktadır.

TOBB-TEPAV ve ALL-NETWORK’ un, “Şirketlerin 2011-2014 arasındaki resmi verilerine göre” yaptığı büyüme değerlendirmesinde, Türkiye’ nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 firması arasına girme başarısı gösteren ve 2013 yılında Endeavor Ülke Markası seçilen Juice Planet, 2011 yılından bu yana her yıl Ekonomist’ in ilk 100 Franchise listesinde yer almaktadır.

Neden İyilik Atölyesi?

Toplumumuzda engelli bireylerin oranı yüzde 12 gibi yüksek bir düzeydedir. Yaklaşık 10 milyon insanımızın “engelli” statüsünde olduğu düşünüldüğünde, bu insanlarımızın üretim ilişkilerine katılmasının yaratacağı katma değerin önemi büyüktür.

Kamu otoriteleri tarafından net bir sayı verilmese de, ülkemizde yaklaşık 100 bin down sendromlu birey olduğu bilinmektedir. Ailelerine ve onların gelirlerine muhtaç durumdaki bu bireylerin, ekonomik özgürlüklerini kazanarak yaşama tutunmalarını sağlamak amacıyla İzmir Down Sendromu Derneği ile bir araya gelerek “İyilik Atölyesi” projesini kurguladık.

Çalışanlarının tamamı down sendromlu bireyler ve ailelerinden oluşan; bu özelliği ile “Türkiye’de ilk” olan İyilik Atölyesi, kısa zamanda İzmir’in sosyal ve kültürel yaşamına renk katan bir proje oldu.

Sadece down sendromlu bireylere değil, yarattığı değer zinciri ile toplumun ihtiyaç sahibi farklı kesimlerine de ulaşmayı temel hedef olarak belirleyen İyilik Atölyesi, imkân sağlandığında ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalan bireylerin de ayakları üzerinde durabileceklerini gösteren özgün bir projedir.

Projemiz, hizmete girmesinin ardından kısa bir sürede, kendi kaynağını kendisi yaratan sürdürülebilir yapıyı kazanmıştır.

Projenin Amacı; Down sendromlu çocuklardan başlayarak, diğer özel çocukların ve dezavantajlı grupların, sağlıklı olarak gelişmelerine, topluma uyum sağlayacak ve toplumla bütünleşecek şekilde yetiştirilmelerine, aynı zamanda mutlu bireyler olarak toplumun bir parçası olduklarını hissetmelerine ve toplum tarafından da kucaklanmalarına katkı sağlamak. Sürdürülebilir bir gelir ve farkındalık süreci yaratmak.

Hedef Kitlesi: İyilik Atölyesi Kafe’ nin hedef kitlesi; ülke çapındaki tüm dezavantajlı kişi ve gruplardır. Özel bireylerin çalıştıkları ve toplumla iç içe oldukları İyilik Atölyesi Kafe destekçi olarak ise; dezavantajlı grupların maddi –manevi ihtiyaçlarına katkı sağlamak, onlarla vakit geçirmek, paylaşmak, değer katmak ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek isteyen tüm kişi ve kurumları hedeflemektedir. Bu gurupların sorun ve ihtiyaçlarına yönelik toplumda yüksek bir farkındalık yaratmak amacıyla, projenin ülke çapında farklı illerde yaygınlaştırılması, ulaşılabildiği kadar dernek, kişi ve kuruma ulaşılması, giderek daha fazla kişiyi içine çeken ve sürekli büyüyen bir proje olması için ekibimiz tarafından etkili çalışmalar yürütülmektedir.

Proje Hedef kitlesinin sorun ve ihtiyaçları

İyilik Atölyesi Kafe, toplumdaki tüm dezavantajlı kişi ve grupları içine alacak şekilde kurgulanmıştır. Ülke çapında yaygınlaştırma stratejimizde, çalışabilecek durumdaki tüm engelli bireyleri kapsayacak şekilde ilerleyecektir.

Hedef kitlemiz olarak aldığımız bu grupların aslında ortak birçok temel sorunu bulunmaktadır:

 •  Sağlık sorunları
 •  Öğrenme Engeli
 •  Ulaşım, fiziksel çevre, barınma konusunda yaşadıkları sorunlar
 •  Rehabilitasyon ve özel eğitim ihtiyaçlarının maddi sebeplerle karşılanamaması
 •  Aile ve özel yaşamlarında normalleşememe
 •  İstihdam sorunu
 •  Sosyalleşme
 •  Toplumla bütünleşme

Özetlenen bu sorunların başında maddi imkanların yetersizliği gelmektedir. Yeterli gelire sahip olan ailelerin çocuklarının, maddi imkanı olmayanlarınkine göre gelişimsel olarak daha ileride oldukları gözlenmektedir. Yeme-içme-barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarını dahi zor karşılayabilen aileler, engelli çocuklarının rehabilitasyon ve özel eğitimlerine artı bir bütçe ayırmamaktadırlar. Özel durumu nedeniyle istihdam edilmeleri de çok mümkün olmayan bu bireylerin aileleriyle birlikte çalışıp para kazanabilmeleri birinci derecede önemlidir.

Fiziksel ihtiyaçları karşılanan her birey gibi, duygusal ve psikolojik açıdan mutlu olmalarını sağlayacak sosyal ihtiyaçlar konusunda ise dezavantajlı bireyler, aileleriyle birlikte sosyalleşme ve toplumla bütünleşme konusunda büyük sorunlar yaşamaktadırlar.  Dışarıya çıktıklarında farklı görülmeleri, kendilerinden korkulması, diğer ebeveynlerin çocuklarını yanlarından uzaklaştırmaları vs… Bu nedenlerden dolayı da çoğu engelli bireyin dışarıya çıkmak istemediği, ailelerinin de aynı şekilde onlar gibi evde oturmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bu ise şüphesiz bireyi ve ailesini hayata küstüren, yaşama sevincini yok eden, yalnızlaştıran bir durumdur.

Bu nedenle onların sosyalleşmeleri, normalleşmeleri ve toplum tarafından vazgeçilmez parçamız olarak kabul edilip tam bir toplumsal bütünleşme sağlanması çok önemlidir. Bu ise etkisi yüksek projelerle toplumda yaratılacak farkındalıkla olur.

Projenin en önemli unsurları

 •  İyilik Atölyesi Kafe; dezavantajlı grupların çalıştığı bir yer olmasına rağmen, müşterilerine diğer kafelerle aynı kalite ve lezzette ürün ve hizmet sunan, ticari bir işletmedir. Dolayısıyla müşterilerinden ek bir anlayış ya da bağış beklentisi yoktur.
 •  Aynı zamanda ticari bir işletme olduğundan dolayı Kafe işletmesinde deneyimli profesyonel kadrolar, her konuda çalışanlara örnek olup destek verirler.
 •  Projenin devam edebilmesi için ticari olarak gelir-gider dengesinin iyi oturtulması gerektiğinden profesyonel kadrolar tarafından bu yapı desteklenmektedir.
 •  Proje konusu dezavantajlı gruplara yönelik asla ajite edici bir reklam stratejisi izlenmez. Tam tersi onların yetenekleri ve yapabileceklerine yönelik bir farkındalık çalışması yürütülmektedir.
 •  Amaç fırsat verildiğinde dezavantajlı bireylerin neler yapabileceğinin toplum tarafından da deneyimlenmesidir.
 •  İyilik Atölyesi’ ne diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanacak her türlü katkı projenin devamlılığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, mümkün olduğunca fazla sayıda destekçi sağlanması önemlidir.
 •  Projenin kitleselleşmesi ve daha fazla kişi tarafından benimsenmesi için Belediyeler, üniversiteler, okullar, dernekler sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve basınla yapılacak işbirlikleri büyük önem taşımaktadır.
 •  Çalışan personelin seçimi, yönlendirilmesi konularında, ilgili dezavantajlı grubun çatı kuruluşu bir “Dernek” ile işbirliği sağlanması, projenin kamuoyu tarafından benimsenip desteklenmesini arttıran bir unsurdur.
 •  İyilik Atölyesi Kafede gerçekleştirilecek faaliyetlerin doğru planlanarak hayata geçirilmesi, yapılan her etkinliğin basınla paylaşılması, projenin belirlenen hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynamaktadır.

Proje Faaliyetleri

Proje kapsamında uygulanması planlanan ana faaliyetler

Yaygınlaştırma:

Dezavantajlı gruplara ilişkin toplumda daha yüksek bir farkındalık yaratmak ve mümkün olduğunca çok sayıda özel bireyin istihdam edilmesini, daha fazla ihtiyaç sahibi kişi-kurum ve kuruluşa maddi-manevi fayda sağlamak amacıyla İyilik Atölyesi’ ni ülke çapında farklı farklı illerde işlek AVM ve caddelerde hayata geçirmek.

Dezavantajlı Bireylerin Eğitimi:

Sayıca arttırılsa da, İyilik Atölyesi Kafelerin çalıştırabileceği eleman sayısı kısıtlı olduğundan, kafe bünyesinde çalıştırılamayan bireylerin farklı yerlerde çalışmalarını sağlamak üzere; onları servis-hizmet-iletişim konularında İyilik Atölyeleri’ nde eğiterek yetiştirmek ve kafelerimizde bu bireylere uygulamalı staj imkanı sağlamak.

Daha fazla ihtiyaç noktasına ulaşmak:

Çalışanları dezavantajlı birey ve ailelerinden oluşan İyilik Atölyelerinin gelirinin bir bölümünü bağış yoluyla, Sokak Hayvanları, Kimsesiz Çocuklar, TEMA Vakfı … gibi farklı ihtiyaç noktalarına aktarmak. Böylelikle İyilik içinden İyilik yaratmak.

Sosyal Sorumluluk Anlayışını Yaygınlaştırmak:

Kefelerin bulunduğu şehirlerdeki Dernek, okul, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, yardımseverler ile iletişim kurarak İyilik Atölyesi Projesini anlatmak. Bu grupların çeşitli organizasyonlarını İyilik Atölyelerinde düzenlemelerini, özellikle okulların öğrencileri ile birlikte kafeyi ziyaret edip çocukların sosyal sorumluluk anlayışını erken yaşta deneyimlemelerini sağlamak. Böylelikle Kafenin kendi geliri ile ayakta durmasını sağlarken, bir yandan da toplumda dezavantajlı gruplara ilişkin daha bilinçli bir nesil yaratmak.

Etkin duyuru ve tanıtım:

Projenin kamuoyu tarafından duyulması, bilinmesi, benimsenmesi, örnek alınması amacıyla İyilik Atölyesi projelerini ve yapılan organizasyonlara ilişkin bilgileri etkin bir şekilde basınla paylaşmak. Sosyal medya hesaplarını sürekli güncel tutmak. Kamuoyunun yakından tanıdığı siyasetçi, gazeteci, yazar, sanatçı vs… ile iletişim kurup Kafelerimize gelmelerini, projemizle ilgili paylaşımlar yapmalarını sağlamak. Böylelikle daha fazla kişiye ulaşarak kitlesel bir farkındalık yaratmak. Düzenli haber ve paylaşımlarla İyilik Atölyesi Kafeleri sürekli kamuoyunun gündeminde tutmak.

Beklentilerimiz:

 •  Ülke çapında sayısı artan İyilik Atölyeleri
 •  Daha fazla sayıda dezavantajlı birey istihdamı
 •  Dezavantajlı gruplara yönelik kalıcı toplumsal farkındalık
 •  İyiliğin parçası olmak isteyen kişi ve kurum sayılarında artış
 •  Paylaşma, yardımlaşma, insani değerler konusunda daha duyarlı bir nesil


BENZER YAZILAR

Yorum Yap